Code tạo thanh liên hệ trên giao diện Mobile

No Comments

Code tạo thanh liên hệ nhanh trên giao diện mobile bằng HTML và CSS khá đẹp trên giao diện mobile. Nhận thấy có nhiều bạn cũng chưa biết cách làm nên mình tìm cách làm để chia sẻ cho các bạn, hy vọng nó sẽ hữu ích, mời các bạn theo dõi.

Tạo thanh liên hệ nhanh gồm nút Gọi điện, Nhắn tin, Chat Zalo và Chat Messenger

Tạo thanh liên hệ nhanh gồm nút Gọi điện, Nhắn tin, Chat Zalo và Chat Messenger

Code tạo thanh liên hệ trên giao diện Mobile

Nhìn hình trên thì các bạn biết chúng ta chuẩn bị làm công việc gì rồi phải không? Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm thanh liên hệ nhanh bao gồm 4 nút: Gọi điện, Nhắn tin, Chat Zalo và Chat Messenger nhé!

Bảo Minh Design chuyên dịch vụ thiết kế website, SEO, Marketing Online. Liên hệ 039 8218 999

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments