Form đăng ký tên miền

Form đăng ký tên miền
Vui lòng nhập đầy đủ họ tên của bạn theo CMND để tiện khai báo khi mua tên miền.
Nhập chính xác Email các thông tin tên miền sẽ được gửi về Email này
Nhập tên miền của bạn cần đăng ký. Có thể đăng ký nhiều tên miền cùng lúc bằng cách gõ mõi tên miền trên mõi dòng
Đính kèm CMND mặt trước và mặt sau để đăng ký tên miền

 

Kiểm tra tên miền quốc tế

Nhập tên miền của bạn cần kiểm tra ( .com .net .info .org…)

Lưu ý không kiểm tra được với tên miền Việt Nam.

Ví dụ: tencuaban.com

Nhập tên miền cần kiểm tra